Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Sprawy karne

Zespół naszej Kancelarii oferuje fachową pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, tzn. dochodzeniu lub śledztwie, a także w postępowaniu rozpoznawczym, tzn. postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną każdej osobie zarówno oskarżonej, jak i pokrzywdzonej przestępstwem dbając o to, aby w trakcie całego postępowania karnego sąd należycie i wnikliwe rozpatrzył wszystkie argumenty i okoliczności prowadzonej sprawy. Reprezentując daną osobę w postępowaniu sądowym zawsze dbamy o ustalenie i przedstawienie Sądowi wszystkich okoliczności wpływających na korzystne rozstrzygnięcie dla naszego Klienta. Dokładamy wszelkich przewidzianych prawem starań, aby sprawca poniósł zasłużoną karę, zaś szkoda wyrządzona naszemu klientowi została naprawiona w maksymalnej wysokości.

Rozumiejąc stres i sytuację, w jakiej może znaleźć się uczestnik postępowania karnego, gwarantujemy naszym Klientom stały kontakt i gotowość pomocy prawnej w każdej sytuacji, między innymi obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych.

Sprawy karne i wiążące się z nimi postępowanie nie należą do oczywistych, wskutek czego adwokaci działający z ramienia naszej Kancelarii dzięki wiedzy i doświadczeniu twardo i nieustępliwie dbają o ochronę interesów naszych Klientów. Przyjmują aktywną linię postępowania w przesłuchaniach, zadają pytania, podważają dowody, skarżą decyzje procesowe. Prowadzenie procesu konsultujemy i uzgadniamy z naszymi Klientami dla dobra ich sprawy.

Osoba odpowiedzialna: Kamil Kalita – adwokat

+ 48 792 525 482

kamil.kalita@expressisverbis.pl

Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem