Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Regulacja statusu prawnego emigrantów i imigrantów (obywatelstwo)

Pomoc prawna dla cudzoziemców to szeroki zakres usług realizowanych przez nas na rzecz osób, które czasowo lub na stałe przeprowadzają się do Polski (np. przyjazd związany z oddelegowaniem do pracy za granicą, emigracja ekonomiczna, uchodźstwo w związku z sytuacją polityczną w kraju pochodzenia).

Świadczymy w tym aspekcie usługi prawne mające na celu legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowców lub uzyskanie przez nich polskiego obywatelstwa.

Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie i praktyczne doświadczenie w takich sprawach jak:

  • uzyskanie pozwolenia na pobyt tymczasowy lub stały,

  • uzyskanie pozwolenia na pracę,

  • nadanie obywatelstwa polskiego,

  • uznanie za obywatela polskiego,

  • przywrócenie obywatelstwa polskiego,

  • potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

  • nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa.

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Kowalski – radca prawny

+ 48 691 296 818

sebastian.kowalski@expressisverbis.pl

Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem