Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Pomoc prawna osobom fizycznym

Kancelaria świadczy na rzecz osób fizycznych usługi z zakresu pomocy prawnej obejmującej zarówno doradztwo i obsługę prawną, jak również zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach majątkowych i osobistych.

Kategoriom spraw, w które najczęściej angażują się nasi eksperci, zostały poświęcone odrębne zakładki (chodzi o pięć kolejnych podzakładek).

Ponadto zakres usług dotyczy w szczególności zastępstwa procesowego, konsultacji, opiniowania, sporządzania pism procesowych, przygotowania aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów.

Praktyka Kancelarii obejmuje:

 • PRAWO CYWILNE, W TYM PRAWO ZOBOWIĄZAŃ, RODZINNE, RZECZOWE, SPADKOWE, EGZEKUCYJNE:

 • rozwiązywanie sporów,

 • umowy cywilne,

 • ubezpieczenia majątkowe i osobiste,

 • sprawy o zapłatę,

 • prawo mieszkaniowe, spółdzielcze, lokalowe,

 • ochrona konsumentów,

 • ochrona dóbr osobistych,

 • upadłość konsumencka,

 • rozwód,

 • separacja,

 • alimenty,

 • władza rodzicielska,

 • ochrona praw rzeczowych,

 • dziedziczenie,

 • zapis,

 • zachowek,

 • windykacja należności,

 • skargi na czynności komornika,

 • powództwa przeciwegzekucyjne.

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ:

 • obrona oskarżonych,

 • zastępstwo pokrzywdzonego,

oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,

 • sprawy karno-skarbowe.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • ochrona stosunku pracy,

 • postępowania sądowe,

 • emerytury, renty.

Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem