Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Odszkodowania za urządzenia przesyłowe (słupy energetyczne)

Jeżeli na Państwa nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe, jak np. linie elektroenergetyczne, gazociągi, linie ciepłownicze, linie telekomunikacyjne, to zostały one najprawdopodobniej posadowione przed kilkudziesięcioma laty bez Państwa wiedzy albo nawet wbrew Państwa woli i utrudniają Państwu bądź nawet uniemożliwiają zwykłe korzystanie z danej nieruchomości.

W takiej sytuacji stnieje możliwość uzyskania swego rodzaju odszkodowania – wystarcza jedynie to, że ww. urządzenia znajdują się na Państwa nieruchomości. Przepisy prawa pozwalają Państwu domagać się od przedsiębiorstwa, do którego należą te urządzenia, stosownego odszkodowania i wynagrodzenia.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych oraz prowadzeniu spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za słupy energetyczne ustawione przez zakłady energetyczne z pominięciem zasad i przepisów prawnych oraz naruszających interesy majątkowe i prawne właścicieli działek. Do wstępnego rozpoznania sprawy niezbędne jest zgromadzenie następujących informacji:

  • ustalenie właściciela linii przesyłowej, której co najmniej słup stoi na naszym gruncie,

  • ustalenie, czy w księdze wieczystej nieruchomości w dziale III zostało ujawnione prawo służebności dla przesyłu prądu przez właściciela linii energetycznej,

  • wystosowanie pisma do zakładu energetycznego z prośbą o wskazanie innej ewentualnej podstawy prawnej do korzystania z działki w celu przesyłu prądu przez jej teren.

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Kowalski – radca prawny

+ 48 691 296 818

sebastian.kowalski@expressisverbis.pl

Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem