Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Ochrona danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy RODO – nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie musi przeprowadzić każdy przedsiębiorca we własnej organizacji w związku z tymi regulacjami, są bardzo istotne i wymagają posiadania fachowej wiedzy prawniczej oraz informatycznej. RODO zawiera bowiem wiele wymogów dotyczących reguł zachowania poufności danych osobowych oraz zabezpieczenia ich zbiorów przed nielegalnymi wyciekami.

Jeżeli dana organizacja nie dostosuje się do tych przepisów w odpowiednim terminie, wówczas będzie ona narażona na poważne sankcje prawne i finansowe nakładane przez zreformowany Generalny Urząd Ochrony Danych Osobowych na podstawie wyników przeprowadzanych kontroli. W ich wyniku na daną organizację może zostać nałożona bardzo surowa administracyjna kara pieniężna w wysokości nawet do 20 000 000 euro lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Zespół specjalistów naszej Kancelarii może aktywnie pomóc przygotować się każdej organizacji do stosowania RODO. Nasza kompleksowa usługa wdrożenia, przeprowadzona w praktyce już ponad 50. razy, obejmuje pełną asystę w czynnościach, których wykonanie zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Należą do nich w szczególności:

  1. dokonanie audytu obejmującego prawne, organizacyjne i informatyczne zasady bezpieczeństwa danych osobowych aktualnie stosowane w Twojej organizacji wraz z zaleceniami i rekomendacjami dotyczącymi wymaganych przepisami RODO zmian;

  2. przygotowanie projektu pełnej dokumentacji, której zastosowanie jest niezbędne do spełnienia wymogów RODO oraz udzielenie wsparcia w ich praktycznym wykorzystywaniu;

  3. przeprowadzenie szkolenia na poziomie kierownictwa oraz pracowników w siedzibie Twojej organizacji.

Osoba odpowiedzialna: Jakub Głowacz – doktor nauk prawnych

+ 48 609 862 263

jakub.glowacz@expressisverbis.pl

Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem