Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich płaszczyznach prowadzenia biznesu. Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalości gospodarcze, jak i spółki prawa handlowego posiadające swoje siedziby w miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

Prawnicy naszej Kancelarii wspomagają Klientów na tej płaszczyźnie poprzez:

  • doradztwo wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

  • doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pomoc w wyborze konstrukcji wewnętrznych organizacji mająca na celu jej lepsze funkcjonowanie (tzw. corporate deal);

  • obsługę wszelkiego typu podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem startupów,

  • przygotowywanie umów, statutów i regulacji wewnętrznych spółek handlowych,

  • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego typu umów w obrocie gospodarczym (w tym właściwych dla branż e-commerce i IT),

  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

  • dokonywanie efektywnej windykacji wierzytelności od dłużników,

  • przeprowadzanie badań typu due dilligence ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu,

  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,

  • stałe wdrażanie rozwiązań prawnych zapewniających ochronę firmy oraz dóbr własności intelektualnej należących do Klienta (np. utworów, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych).

Osoba odpowiedzialna: Kamil Kalita – adwokat

+ 48 792 525 482

kamil.kalita@expressisverbis.pl

Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem