Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Nasz zespół

Wszyscy członkowie Zespołu Kancelarii dokładają wszelkich starań, aby móc dostarczać naszym Klientom maksymalnie efektywne rozwiązania prawne. Dodatkowo nasz zespół wspierany jest przez grupę ambitnych osób specjalizujących się w różnych dziedzinach, co pozwala na kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak również osób prawnych.

Grzegorz Polak
Grzegorz Polak
Prezes Zarządu / Prawnik
closer

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. Prawnik, pomysłodawca i założyciel Kancelarii Prawnej Expressis Verbis. Od kilkudziesięciu lat jako menadżer podejmuje z sukcesami liczne przedsięwzięcia m.in. w sektorze obsługi prawniczej oraz nieruchomości komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań majątkowych i osobowych. Jest wdrożeniowcem usług prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz nowatorskich i często niszowych produktów odpowiadających aktualnym oczekiwaniom oraz potrzebom uczestników rynku.

Zobacz biografię
dr Jakub Głowacz
dr Jakub Głowacz
Prawnik
closer

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo (2013). W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja – prawo cywilne) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt. „Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Pawła Księżaka. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych - m.in. zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz własności intelektualnej. Cyklicznie prowadzi szkolenia prawne adresowane zarówno do osób fizycznych oraz przedsiębiorców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. Do swoich głównych zainteresowań zawodowych zalicza doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich, kontraktowych oraz korporacyjnych, planowanie sukcesji biznesu a także opracowywanie modeli ochrony danych osobowych dla wszelkiego typu organizacji. W swej pracy posłguje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Zobacz biografię
Kamil Kalita
Kamil Kalita
Adwokat
closer

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo (2013), oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy „Executive Master of Business Administration” (2018). Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych kancelariach rzeszowskich, gdzie zajmował się m. in. sprawami spornymi, arbitrażowymi, upadłościowymi i karnymi, a od 2017 r. także w ramach własnej praktyki adwokackiej. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

Specjalizacje:
- prawo gospodarcze (publiczne i prywatne);
- zarządzanie przedsiębiorstwem i doradztwo gospodarcze; - prawo zamówień publicznych;
- prawo karne i karne skarbowe.

Zobacz biografię
Sebastian Kowalski
Sebastian Kowalski
Radca prawny
closer

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo (2013). Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądem, w postępowaniach przedsądowych oraz nadzorowaniu prawidłowego przebiegu postępowań egzekucyjnych a dzięki wieloletniej praktyce w kancelariach radców prawnych prowadzi obsługę spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. W zakresie jego zainteresowań leżą m.in. prawo autorskie, prawo ochrony konkurencji i konsumentów a także prawo odszkodowawcze – z powodzeniem prowadził liczne sprawy o zadośćuczynienia i odszkodowania wynikające z czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych czy naruszeń dóbr osobistych. Z sukcesem doradza Klientom, wybierając najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

Zobacz biografię
Szanowni Państwo,


kontakt w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że nasza organizacja, tj. Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS, wdrożyła i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z tego aktu prawnego. W związku z tym – jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną i korzysta lub zamierza skorzystać ze świadczonych przez nas usług jako konsument – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Polityki prywatności i zasadami ochrony danych osobowych [HIPERŁĄCZE] naszego portalu. Akceptacja ich postanowień jest niezbędna podczas wypełniania formularza rejestracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Rozumiem